więcej

Wybory przedterminowe wójta gminy Szulborze Wielkie zarządzone na dzień 15 maja 2022 r.

INFORMACJE OGÓLNE

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Szulborze Wielkie w województwie mazowieckim

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 marca 2022 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 1 kwietnia 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

KOMUNIKAT  KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 4 kwietnia 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szulborze Wielkie zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 12/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Szulborzu Wielkim

POSTANOWIENIE NR 13/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Szulborzu Wielkim w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szulborze Wielkie zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 14/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Szulborze Wielkie

POSTANOWIENIE NR 15/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szulborze Wielkie zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA Gminy Szulborze Wielkie sporządzony dnia 15 maja 2022 r. przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Szulborzu Wielkim

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA Gminy Szulborze Wielkie sporządzony dnia 15 maja 2022 r. przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Szulborzu Wielkim

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA i WYNIKÓW WYBORÓW Wójta Gminy Szulborze Wielkie sporządzony dnia 15 maja 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Szulborzu Wielkim

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w OSTROŁĘCE I z dnia 16 maja 2022 r. o wynikach wyborów przedterminowych Wójta Gminy Szulborze Wielkie przeprowadzonych w dniu 15 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE Nr 17/2022 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach przedterminowych wójta gminy Szulborze Wielkie zarządzonych na dzień 15 maja 2022 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 31 stycznia 2023 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Szulborze Wielkie przeprowadzonych w dniu 15 maja 2022 r.

 

WZORY DOKUMENTÓW

Rodzaj komitetu wyborczego Wzory formularzy
komitet wyborczy wyborców

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.   /

Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.   /

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.   /

komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej.   /

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

komitet wyborczy partii politycznej

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego
partii politycznej.   /

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

Oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

koalicyjny komitet wyborczy

Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.   /

Oświadczenie pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

Oświadczenie pełnomocnika finansowego koalicyjnego komitetu wyborczego o przyjęciu obowiązków.   /

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 • Przez Wyborcę niepełnosprawnego oraz Wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat. /

Zgłoszenie kandydata na członka gminnej komisji wyborczej.

 • Formularz zgłoszenia.   /

Zgłoszenie  kandydata na wójta gminy Szulborze Wielkie.

 • Zgłoszenie kandydata na wójta.   /
 • Wykaz osób popierających kandydata na wójta.   /
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.   /
 • Oświadczenie lustracyjne.   /
 • Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia.   /

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 • Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborcze z ramienia komitetu wyborczego /
 • Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - wyborcy. /

  Zaświadczenia.

 • Formularz zaświadczenia dla męża zaufania.   /
 • Formularz zaświadczenia dla obserwatora społecznego.   /

Sprawozdania finansowe.

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie łącznego sprawozdania finansowego
  komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

 

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  15-03-2022 9:32

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:32

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:38

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:40

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:44

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:49

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 9:59

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  16-03-2022 12:56

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 13:58

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 13:59

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 14:33

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 14:50

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 14:58

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 15:24

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 15:28

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 15:35

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 16:01

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 16:49

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:00

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:09

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:12

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:14

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:27

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:28

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:29

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:29

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:31

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:54

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 17:59

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 18:05

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 18:06

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 18:17

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 18:36

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-03-2022 18:42

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  01-04-2022 13:13

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  04-04-2022 11:30

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  05-04-2022 15:44

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  26-04-2022 9:59

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  16-05-2022 11:13

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  18-05-2022 8:55

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  17-06-2022 14:33

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  15-09-2022 11:47

  Wprowadził:

  Robert Wojs

 • Data modyfikacji

  31-01-2023 13:19

  Wprowadził:

  Robert Wojs

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij