• Informacja o stanie rejestru wyborców - II kwartał 2019 r.
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2019 r. o terminie na dodatkowe zgłoszenia oraz terminie losowania do składu obwodowych Komisji Wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 18 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r.
  Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko Starszego Księgowego, Asystenta oraz Starszego Radcy
 • Wyniki pierwszego etapu konkursu III edycji "Wybieram wybory"
  Za nami pierwszy etap konkursu III edycji "Wybieram wybory"
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały wyznaczone na 26 maja 2019 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I i Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.