• Informacja o stanie rejestru wyborców - III kwartał 2019 r.
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 23 września 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 23 września 2019 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania w gminach/miastach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania w gminach/miastach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 4 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacje oraz wzory zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej
 • Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.