• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych