• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goworowo zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.