• Wyjaśnienia, informacje oraz wzory dokumentów dotyczących wyborów w trakcie kadencji
    Terminarz zarządzonych wyborów i referendów lokalnych w toku kadencji 2014 - 2018
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goworowo zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.