• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce z dnia 31 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
    Informacja Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz w sprawie zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych