• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Brok przed upływem kadencji zarządzone na dzień 4 grudnia 2005 r.