• Wybory przedterminowe burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim - 13 marca 2005 r.