• Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Przasnyskiego
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
 • Zmiana w składzie Rady Miasta Ostrołęki
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie