• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Zabrodzie zarządzone na dzień 11 sierpnia 2013 r.