• AKTY PRAWNE, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA - wzory dokumentów dla TKW/ OKW oraz gmin
    WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  • WYBORY PRZEDTERMINOWE WÓJTA/ BURMISTRZA/ PREZYDENTA MIASTA - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    INFORMACJE DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH ORAZ KANDYDATÓW
  • INFORMACJE ORAZ DRUKI DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH