Komisarze wyborczy
  • Tomasz Lucjan Deptuła

    Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I

    Krystyna Kołota

    Komisarz Wyborczy w Ostrołęce II