• Limity wydatków komitetów wyborczych obliczone wg. danych dotyczących rejestracji kandydatów stan na dzień 8.11.2010 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w postanowieniu Nr 24/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów
 • Postanowienie Nr 29/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w postanowieniu Nr 24/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
  Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego zarządzonyc
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego zarządzo
  Postanowienie Nr 20/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 13/2010 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 19/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 13/2010 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 18/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 13/2010 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 17/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 13/2010 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 15/2010 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 13 października 2010 r. w sprawie zmian w postanowieniu Nr 13/2010 z dnia 7 października 2010 r. Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych