• Postanowienie Nr 11/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniu Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 12/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniu Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Wykaz komitetów, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce - stan na dzień 9.10.14 r.
  Postanowienie Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców, zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządz
  Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 22 sierpnia 2014 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrz
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce- stan na dzień 12.09.14 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołece o zasadach gospodarki finansowej komitetów wyborczych organizacji oraz komitetów wyborczych wyborców, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Postanowienie Nr 17/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniu Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 18/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 14 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w postanowieniu Nr 10/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych