• Zmiana w składzie Rady Miasta Ostrołęki
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 lipca 2014 r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
  • Postanowienie Nr 93/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
    Postanowienie Nr 96/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Dariusza Maciaka
  • Postanowienie Nr 97/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Henryka Gut
    Postanowienie Nr 98/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Michała Skowrońskiego
  • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
  • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
    Zmiana w składzie Rady Miasta Ostrołęki