• Zmiana w składzie Rady Miasta Ostrołęki
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 lipca 2014 r. o wygaśnięciu mandatu radnego i nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu
 • Postanowienie Nr 93/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ostrołęki
  Postanowienie Nr 96/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Dariusza Maciaka
 • Postanowienie Nr 97/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Henryka Gut
  Postanowienie Nr 98/2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wstąpienia w skład Rady Miasta Ostrołęki Pana Michała Skowrońskiego
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wyszkowie
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 czerwca 2013 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu w Ostrołęce
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wyszkowie
  Zmiana w składzie Rady Miasta Ostrołęki