• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 21 sierpnia 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik i do Rady Gminy Płoniawy-Bramura, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 19 sierpnia 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszewo - Borki i do Rady Gminy Nur, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE II z dnia 26 lipca 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 25 lipca 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 17 maja 2019. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Płoniawy-Bramura, do Rady Gminy Rząśnik, przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 20 maja 2019. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olszewo-Borki, do Rady Gminy Nur, przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
  • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualnej liczby urzędników wyborczych