• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Płoniawy-Bramura zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nur zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olszewo-Borki zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji Rad Gmin, Rad Miast oraz Rad Powiatów.
 • Nieobecność Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w dniu 9 listopada 2018 r.
  Informacja o stanie rejestru wyborców - III kwartał 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 września 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brańszczyk w okręgu wyborczym nr 3
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o adresach stron internetowych komitetów wyborczych