• Postanowienie Nr 3/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoznania skargi na ustalenia dotyczące podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Wyszkowie
  Postanowienie nr 2 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoznania skargi na ustalenia dotyczące podziału Gminy Zabrodzie na stałe obwody głosowania oraz zmianę granic i siedzib.
 • Postanowienie nr 1 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpoznania skargi na ustalenia dotyczące podziału Gminy Zabrodzie na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Gminy Zabrodzie
  Postanowienie nr 1 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Boguty-Pianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Postanowienie nr 2 z dnia 9 lutego 2018r.
  Postanowienie nr 1 z dnia 9 stycznia 2018r.
 • Postanowienie nr 7 z dnia 25 lipca 2017 r.
  Postanowienie nr 6 z dnia 11 lipca 2017 r.
 • Postanowienie nr 3 z dnia 17 marca 2017 r.
  Postanowienie nr 19 z dnia 12 grudnia 2016 r.