• Informacja o stanie rejestru wyborców - III kwartał 2018 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 8 października 2018 r. o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzien 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 14 września 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Gminy Brańszczyk w okręgu wyborczym nr 3
 • Informacja Komisarzy Wyborczych w Ostrołęce o adresach stron internetowych komitetów wyborczych
  Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Ostrołęce
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 24 lipca 2018 r. o nieobsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 3
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 3
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząsnik w okręgu wyborczym nr 1