• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 3
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 25 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząsnik w okręgu wyborczym nr 1
 • Nadal trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych
  Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Ostrołęce
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 11 maja 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w okręgu wyborczym nr 12
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualnej liczby urzędników wyborczych
 • Informacja o stanie rejestru wyborców - I kwartał 2018 r.
  Finaliści II edycji Konkursu „Wybieram wybory”
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Goworowo zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!